Läser in...

» Köpa Husbil eller Husvagn » Vilket Körkort behöver jag?

Det enkla svaret är att om du har körkort med B-behörighet får du köra en husbil eller ett husvagnsekipage som har en högsta totalvikt på 3 500 kg, utöver det finns även många andra regler för olika körkort och fordonskombinationer. Här nedan förklarar vi mer ingående vad som gäller!
De (för EU) gemensamma körkortsreglerna har många undantag, trots att utgångspunkten har varit att de ska vara lättförståeliga och likalydande i alla EU-länder. Så blev tyvärr inte riktigt fallet, speciellt när det gäller husvagnar - där vi rekommenderar att använda Transportstyrelsen släpvagnskalkylator när totalvikterna överstiger 3 500 kg. Släpvagnskalkylatorn tar hänsyn till körkortsbehörighet, dragfordonet och husvagnen, på de två sistnämna ska båda reg.nr anges. Det som framförallt krånglar till regelverket är att äldre behörigheter kvarstår, även nu när nya regler införs - vilket gör att olika förare har olika regler. Dessa undantag kallas farfarsrättigheter (Grandfathers right).
 

Husbilar

Du får köra alla husbilar (oavsett totalvikt) med vanligt B-körkort, om ditt körkort utfärdat före 1996-07-01 och ej blivit indraget (t.ex. vid fortkörning).

Om ditt körkort utfärdats 1996-07-02 eller senare får du köra husbilar med en totalvikt upp till 3 500 kg på vanligt B-körkort och husbilar över 3 500 kg med C1- eller C-körkort. C1-körkort gäller husbilar upp till totalvikten 7 500 kg, för tyngre husbilar krävs C-körkort.

Läs mer nedan - vad som gäller för husbilar registrerade som "Personbil klass 2".

Under 3,5 tons totalvikt:

 • B-körkort gäller.
 • Släpvagn med en maximal totalvikt på 750 kg får kopplas på även om totalvikten för ekipaget då överstiger 3 500 kg.

Över 3,5 tons totalvikt - men högst 7,5 ton:

 • C1-behörighet krävs om B-behörigheten utfärdats från och med 1996-07-01.
 • B-körkort som utfärdats före 1996-07-01 och inte varit återkallat sedan detta datum gäller. Observera att detta inte framgår av körkortet.

Över 7,5 tons totalvikt:

 • C-behörighet krävs om B-behörigheten utfärdats från och med 1996-07-01.
 • B-körkort som utfärdats före 1996-07-01 och inte varit återkallat sedan detta datum gäller.

Husbil med släpvagn:

 • Släpvagn på högst 750 kg totalvikt får kopplas på under förutsättning att ekipagets totalvikt inte överstiger 4 250 kg respektive 7 500 kg beroende på körkortet.
 • Om släpvagnen har en totalvikt över 750 kg måste det finnas BE-behörighet.
 • Om BE-behörigheten införskaffats med begränsning till automatväxlad bil måste dragfordonet ha automat även om B-behörigheten inte har denna begränsning.

 

Husvagnar

Enkelt sammanfattat finns det tre körkortsbehörigheter för att dra husvagn: B-körkort, Utökat B-körkort (kallat B96-behörighet) och BE-körkort.

Det är extra viktigt för föraren att ha koll både på dragbilens- och husvagnens vikt vid B-körkort. Husvagnen får max väga 750 kg, alternativt får ekipaget totalt max väga 3,5 ton. Med utökat B-körkort (B96-behörighet) får du dra husvagn/släp som väger över 750 kg, så länge ekipaget totalt väger max 4 250 kg. Har du BE-körkort finns ingen maxgräns för vikten, förutom bilens dragkapacitet.

Transportstyrelsen erbjuder tjänsten Släpvagnskalkylator, som är gratis att använda, där du anger ditt körkort samt reg.nr på både dragbilen och husvagnen

Läs mer om de olika körkortsbehörigheterna för husvagn nedanför.

Körkortregler gäller för husvagn:

 • B-körkort räcker för en husvagn/släp med totalvikt över 750 kg förutsatt att släpets och bilens sammanlagda totalvikter inte överstiger 3 500 kg. Detta gäller oavsett när B-behörigheten förvärvades. Tyngre fordonskombinationer kräver B96 eller tillägget "E" = BE-behörighet.
 • B96, utökad B-körkort, ger rätt att dra en husvagn som väger mer än 750 kg i totalvikt upp till en ekipagevikt på 4 250 kg räknat i totalvikter.
 • BE-behörighet krävs för att köra personbil eller lätt lastbil med husvagn/släp där släpets totalvikt överstiger 750 kg och ekipagevikten överstiger 3 500 kg med undantag om man har B96 och ekipagets totalvikt är högst 4 250 kg. Det finns därutöver en högsta dragvikt för bilen vilken inte heller får överskridas oavsett körkortsbehörighet.
 • Har du fått BE-behörigheten före den 19 januari 2013 och om behörigheten inte har varit återkallad efter detta datum har du rätt att koppla till släpfordon utan totalviktsbegränsning. Notera att dragfordonets maximala dragvikt fortfarande gäller.

 

Vid återkallat körkort:

 • Ett B-körkort anses återkallat om det inte förnyats i tid vid ordinarie byte. Vid sådan förnyelse krävs inte läkarintyg. Giltighetstiden är normalt tio år och utgångsdatumen anges på körkortets fram- och baksida.
 • Utökade behörigheter som C1/C kräver nytt läkarintyg vart femte år, innan det datum som anges på körkortets baksida. Observera att framsidans och baksidans datum inte behöver överensstämma.
 • En läkare kan anmäla en körkortsinnehavare som olämplig av medicinska skäl. I dessa individuella fall anses körkortet återkallat och "Grandfathers right" upphör även om körkortet återfås kort efter ny undersökning eller motsvarande.
 • Transportstyrelsen kan återkalla körkort vid upprepade förseelser, trafikonykterhet och liknande.
 • Domstol kan återkalla ett körkort om innehavarens levnadssätt påkallar detta utan att formella överträdelser i trafiken finns.

 

På Klicket.se finns flera olika typer av fordon:

 

Läs även: Kan elbilar dra en husvagn eller släpvagn? Här är allt du behöver veta!

Läs även: 5 steg: för att Köpa Rätt Husbil eller Husvagn!